Objavili smo novu android aplikaciju!

Poštovani profesionalni kupci, novu verziju aplikacije dopunjenog kataloga servisne i prateće opreme možete preuzeti sa Google Play na linku ispod.