MONBAT

Monbat je dio velike multinacionalne kompanije Prista Oil Group, čije je sjedište u Holandiji. Ovu veliku grupu kompanija čine dve osnovne grupacije:

  1. kompanije koje se bave proizvodnjom i prometom akumulatora i preradom korišćenih akumulatora i
  2. kompanije koje se bave proizvodnjom i prometom ulja i maziva. Kapital matične kompanije je u vlasništvu različitih pravnih i fizičkih lica iz Sjedinjenih Američkih Država, Holandije i Bugarske.

Monbat Plc, je kompanija sa visokom stopom rasta, koja proizvodi olovne akumulatore različitih namena. Njeni proizvodi su na međunarodnom tržištu prisutni više od 50 godina. Širok asortiman proizvoda obuhvata starterske, stacionarne, pomoćne, solarne, brodske akumulatore, specijalne akumulatore za potrebe vojske (koji zadovoljavaju i ruske i NATO standarde) i akumulatore za lokomotive.

Posted in Brendovi.