Posjeta upravi kompanije Total u Parizu

Predstavnici firme „Auto Milovanović“, ovlaštenog distributera Elf i Total ulja za Bosnu i Hercegovinu, posjetili su upravu kompanije Total u Parizu, kao i Solaize Research Centre u Lionu.

U razgovorima sa top menadžmentom, koji je zadužen za prostor Balkana, usaglašena je strategija za promociju i prodaju, kako Elf, tako i Total ulja. Razmotrene su i taktike za promociju asortimanskih novina.
Nakon dvije godine izgradnje i 5 miliona eura investicije, Total je prije dvije godine otvorio svoju potpuno novu laboratoriju u istraživačkom centru u Solaizeu.

Naši predstavnici su, u direktim prezentacijama vodećih istraživača iz različitih oblasti, upoznati sa istraživanjima u oblasti motornih ulja i maziva. Njihov rad se takođe fokusira na stvaranju novih biokomponenti goriva.

 

Posted in Desavanja.